loď P550

Používání skautských pramiček začalo již se vznikem vodního skautingu před sto lety a je důsledkem aplikace družinového systému, při kterém se posádka skautů řídí samostatně, bez účasti dospělého, a musí tedy táhnout za jeden provaz. S moderními materiály se otevřely nové možnosti a tak vznikla loď vhodná pro vodácké putovní tábory, plavbu pod plachtami i jízdu na divoké vodě.

Vývoj nové víceúčelové skautské lodi byl zahájen v roce 1994 malou skupinou skautských nadšenců. Byl opuštěn po generace otrocky kopírovaný tvar pramice a vznikla oblá jola, která má nejen dobré vlastnosti při jízdě na hladké vodě, ale zároveň umožňuje dynamickou jízdu a rychlé manévrování na vodě proudící. Zároveň jsou lodě standardně vybavovány ploutvovou skříní a trup při plachtění vykazuje mimořádně dobrou stoupavost. Tato 550 cm dlouhá nástupkyně skautských pramiček, většinou v bílém provedení a s modrými palubami, je označována jako třídová loď vodních skautů P550.

Nejlepším dokladem úspěchu je aktivní užívání více než 150 těchto lodí v oddílech vodních skautů. K tomu přes 80 lodí má registrováno číslo svých plachet. Tyto lodě jsou využívány nejen při vodáckých putovních táborech, ale i při celoročních kanoistické i jachtařské přípravě. Vedle více než desítky regionálních závodů se také každoročně větší část těchto plachetnic setkává na celostátní skautské regatě SKARE a téměř sto lodí každoročně projede na svátek sv. Václava pod Karlovým mostem při závodu Napříč Prahou – přes tři jezy..

Výrobu těchto lodí zajišťuje Kapitanát vodních skautů a loď lze objednat za cca 35 tis. Kč s dobou dodání 2 – 3 měsíce podle vytíženosti výroby. V nabídce jsou tři varianty lodi: pro univerzální použití, pro kanoistiku a polotovar pro vlastní dostavbu. Loď je také možné nachat v rámci objednávky kompletně ustrojit.

 

Technické údaje

Délka 5,5 m
Šířka 1,2 m
Hmotnost 80 kg
Materiál laminát
Plachty 5 m2 (hlavní plachta) + 2m2 (kosatka)
Kapacita 5 osob se zavazadly / 7 osob

 

 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich